«Грішми потрібно управляти, а не служити їм» (Сенека).

Кредитом наданим члену кредитної спілки «Єднання» є грошові кошти надані (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором терміни.

Кредитна спілка «Єднання»надає своїм членам різні види кредитів.

За терміном користування з укладанням на відповідний термін:

 1. кредити з терміном погашення до 3 місяців (включно);

 2. кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців (включно);

 3. кредити з терміном погашення понад 12 місяців.

За цільовим призначенням:

 1. комерційні кредити;

 2. кредити, надані на ведення фермерських господарств;

 3. кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

 4. споживчі потреби;

 5. кредити на інші потреби (навчання, лікування, відпочинок, ремонт та реконструкція житла);

 6. кредит за програмою «Енергозбереження».

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

 1. кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці терміну дії кредитного договору;

 2. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці терміну дії кредитного договору;

 3. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 4. кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту “рівними долями”, за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами може бути:

 1. застава;

 2. порука;

 3. гарантія;

 4. інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог НСБО в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний термін користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

Найбільш поширеними і найкориснішими для клієнта є кредити з тривалістю до одного року із щомісячною сплатою рівними частинами.

Для отримання кредиту та проведення оцінки платоспроможності необхідно:

Стати членом кредитної спілки; (тобто при наявності паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, сплатити вступний та обовязковий пайовий внески в розмірі 40 грн);

Заповнити заяву на отримання кредиту

Подати довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, або звіт суб’єкта підприємницької діяльності за 2 квартали для підприємців);

Подати довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу платоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

Окремим рішенням спостережної ради, встановлюються критерії, яким повинен відповідати заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються членам кредитної спілки.

Всі документи позичальника розглядаються кредитним комітетом в порядку встановленому Положенням про кредитний комітет.

Наші переваги при кредитуванні:

 • Мінімальний пакет документів;

 • Короткі терміни розгляду заявок;

 • Індивідуальний підхід;

 • Можливість отримання кредиту готівкою;

 • Не потрібен бізнес-план;(для комерційних кредитів)

 • Термін кредитування від 1 дня до 2 років;

 • Можливе дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій;

 • Немає прихованих комісій.

 • Нарахування процентів на залишок кредиту.

 

К Р Е Д И Т И з 22.03.21р.

 

Мета кредиту

Термін, міс

Переплата,%

Комерційний

Споживчий

до 24

до 24

17,00

23,00

Споживчий на с/г обладнання

до 24

22,00

Ремонт, рекострукція житла

до 12

16,00

>12-24

10,00

Інші потреби

до 12

  23,00

>12-24

22,00

(І-ІІ група)

до 12

>12-24

11,00

10,00