Наші переваги :

  • різні строки дії договору;

  • різні умови виплати процентів;

  • незмінна процентна ставка на протязі строку дії договору;

  • можливість доповнення депозиту;

  • можливість дострокового розірвання договору;

Діючі процентні ставки по вкладах кредитної спілки “Єднання”

Вклади

Термін (міс), включно

Процентна ставка (%)

Особливості

Виплата відсотків

До запитання

безтермін.

12

право довнесення та

право зняття частини внеску

Щомісячно

Короткостроковий

3

14/14

право довнесення

Щомісячно/ щоквартально,

в кінці терміну

Середньостроковий

6

15/15,5

12

16/16,5

Довгостроковий

18

17/17,5

  • право довнесення ;

Щомісячно/ щоквартально/

24

18/18,5

36

19/19,5

48

60

72

20/21

22/22,5

25

*При достроковому розірванню договору проценти, нараховані з початку дії договору перераховуються за процентною ставкою 12% річних.